PJ-Cup 2020 Propositioner

PJ-cup 2021 aflyst.....

LEX Corona trådt i kraft. Vi får heller ikke i 2021 afviklet en PJ VinterCup.
 

GENEREL INFO:
Morgenkaffe i HICs klubhus i Herstedøster er aflyst
Løbsstart senest kl.10.06 fra Risby.
Ved forhånds-aflysning af en etape lægges besked på hjemmesiden inden. kl. 08.06 - aflysning kan også besluttes på startstregen.

Et Team består af  5 - 6 ryttere fordelt på 2 klasser: A og B.
A-ryttere kan ved skade, sygdom eller anden ’godkendt’ defekt få lov til at køre i en lavere klasse.
En sådan rytter etape-placeres som sidst gennemførende i sin egen klasse.

Såfremt man af godkendte årsager ikke er i stand til at deltage i enkeltstarten søndag  14/3 (21/3), kan man få lov at køre en af dagene i ugen op til etapen.
TILMELDING til denne før-tidskørsel senest 5 dage før løbsdagen.
I tilfælde af stor vejrmæssig forskel på de to køredage tilrettes tider og/eller placeringer i henhold til §13.
Starttiden i Jagtstarten ( 21/3 (28/3)) er helt afhængig af reel køretid på enkeltstarten samt - i tilfælde af manglende fremmøde, uheld, uetisk kørsel eller anden uregelmæssighed -  af §13

1) PROPOSITIONER FOR DE INDIVIDUELLE CLASSEMENTER - klasserne A og B:
Der er to selvstændige individuelle classementer (A og B) på samtlige etaper, uanset om man kører holdkørsel, i samlede felter eller i adskilte felter.
Classementerne afgøres på Placerings-Point (PP), idet man får PP svarende til ens etapeplacering i den klasse man er tilmeldt, således at nr. 1 får 1PP, nr. 2 får 2PP etc.
Ikke gennemførende ryttere placeres som kommende sidst i mål.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i klassen + 1.
Individuelle ryttere indgår på lige fod med team-ryttere.
På holdkørsels-etapen får alle startende ryttere individuel placering i deres respektive klasser svarende til teamets placering beregnet ud fra køretid samt evt. tidstillæg.
I
kke deltagende ryttere placeres som nr. 6 og får 6PP. ( se nedenfor om placeringsberegning under pkt. 3)
Individuelle ryttere kan ikke deltage i holdløbet, hvorfor de placeres som ikke deltagende ryttere.
Samlet vinder er den rytter med færrest PP. Ringeste etapeplacering fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

2) PROPOSITIONER FOR HOLDKONKURRENCEN - fælles konkurrence for et teams A- og B-ryttere:
Afgøres på PP, idet en 1.-plads giver 1PP, en 2.-pladsgiver 2PP og så fremdeles. Individuelle rytteres placeringer indgår i PP-beregningen.
I tidskørslen og jagtstarten (etape 2 og 3) køres i samme felt, hvor samtlige placeringer (såvel de første som de sidste) er i spil for alle ryttere.
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidst af alle (A+B).
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere + 1.
I Linjeløbet (etape 4):  kører A-rytterne om de første, B-rytterne om de sidste placeringer.
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidst i egen klasse.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i klassen + 1.

Pointberegning på etaperne 2, 3 og 4 til holdkonkurrencen:
Det er et teams 4 bedste rytteres samlede PP på den enkelte etape, der udgør teamets etaperesultat.

Individuelle rytteres placeringer indgår - ligesom i de individuelle classementer - også i PP-beregnngen.
På Holdetapen udregnes teamets Hold-PP som beskrevet nedenfor (se  pkt 3 ).
Samlet vinder er det team med færrest PP. Ringeste etape-resultat fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

3) Særlige regler for Holdløbet

Holdetapen: Pointberegning for Holdkonkurrencen samt placeringsberegning for Individuelt Classement:
Et Teams køretid svarer til køretiden for teamets 4. mand i mål  + evt tidstillæg
Team, der gennemfører på..
under 60 min. får 10PP til holdkonkurrencen - og rytterne  en1.-plads i den individuelle konkurrence
under 65 min. får 20PP til holdkonkurrencen - og rytterne en 2.-plads i den individuelle konkurrence
under 70 min. får 30PP til holdkonkurrencen - og rytterne en 3.-plads i den individuelle konkurrence
Under 75 min. får 40PP til holdkonkurrencen - og rytterne en 4.plads i den individuelle konkurrence
Over 75 min.   får 50PP til holdkonkurrencen - og rytterne en  5.-plads i den individuelle konkurrence

Ikke deltagende ryttere får en 6.-plads i den individuelle konkurrence.
Team, der kun deltager med 3 ryttere, får beregnet en tid svarende til tiden for 3. rytter i mål + 5 minutters tidstillæg
Stiller eller gennemfører et team kun med A-ryttere bliver teamet - uanset tid - placeret som nr. 5 og får 50 PP til holdkonkurrencen.
Team, der slet ikke stiller op får 60 PP i koldkonkurrencen - og rytterne 6.-plads i den individuelle konkurrence.
Ryttere, der ikke deltager på holdetapen får 6 PP til den individuelle konkurrence.

Gennemsnitsberegning for holdløbs-distance på 29,6 km.
60 min.=29,6 km/t ¤ 65 min.=27,3 km/t ¤ 70 min.=25,4 km/t ¤ 75min.=23,7 km/t 
 

RUTEBESKRIVELSE AF ETAPERNE:
1. ETAPE:   Fællesetape. Holdløb. Start med 2 min. interval. Teamets tid udgøres af tiden for teamets 4. mand.
Afstandsregler som ved enkeltstart.
Evt. individuelle ryttere er ikke startberettigede, men kan danne et hold som kører uden for konkurrence.
Ingen ryttere må skubbes, hives eller ved nogen anden form for fysisk kontakt hjælpes frem til målstregen.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille - (rundt i rundkørslen) og retur samme rute. (29,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby. 

2. ETAPE: Fællesetape. Enkeltstart (clm) - der startes med 1 min. interval. Man må ikke ligge på hjul. Man skal altid holde en afstand på mindst 10 m med mindre man overhaler. Bliver man selv overhalet, skal man ufortøvet lade sig falde 10 m bagud - og først da må man sætte et evt. modangreb ind.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-rundt om gadekæret i Sengeløse og retur til Risby af samme rute som ud (ca. 21,5 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

3. ETAPE: Fællesetape. Jagt-start. Fælles rute og mål, men forskudt start baseret på præstationerne på 3. etape samt bestemmelserne i § 13.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-th ved Katrinebjerg- Herringløse- Hove- Nybølle- forbi Katrinebjerg-rundt om gadekæret i Sengeløse- forbi Katrinebjerg-Nybølle-Ledøje-Risby (33,5 km)
Målstreg: Byskilt Risby. 

4. ETAPE: Linieløb med to felter: A og B.
RUTEBESKRIVELSE:
A: 
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 2 gange rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille. Hjem som ud: Østrup-Hove-Ledøje-Risby (ca. 44,4 km)
B: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille-1 gang rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille. Hjem som ud: Østrup-Hove-Ledøje-Risby (ca. 37 km)
Start: Først A og derpå B med ca. 2 minutters interval. Når der er 14.5 km igen - dvs. når man rammer rundkørslen i Gundsølille sidste gang - er det tilladt rytterne at samarbejde på tværs af klasserne.
Målstreg: Byskilt Risby 

Herefter håber vi på et fælles Kaffe & kage- arrangement med efterskræp og uddeling af præmier til nr 1 i hver af de to classementer og til vinderteamet i holdkonkurrencen. Og måske lodtrækningspræmier.
Alt sammen som vanligt gavmildt sponsoreret af PJ-CYKLER i Tåstrup.

 

Ret til ændringer forbeholdes