Revideret årsregnskab for 2011 og budget for 2012

Kontingent: 350 kr.
PJ-Cup: 125 kr. incl. mad på Ganløse Kro. Ikke tilmeldte til PJ-Cup: 50 kr. for mad.
SommerCup: 50 kr.

 

Regnskab
2009/10

Budget
2010/11

Regnskab
2010/11

Budgetforslag
2011/12

Indtægter

35.152

30.000

25.675

22.325

Kontingent

12.950

12.950

11.900

11.900

PJ-Cup

3.375

3.125

3.625

3.625

Sommer-Cup

900

900

800

800

Motionslicens

750

1.000

1.850

2.000

Sponsorbidrag

0

4.000

4.000

0

Salg af tøj

17.170

8.00

3.500

4.000

Renter

7

25

0

0

 

       

Udgifter

27.827,40

32.400,00

30.770,19

22.350

Porto/administration

586,75

600,00

756,75

750

Præmier/forplejning pj/sc/vm/mv

5.950,65

11.000,00

5.108,50

5.000

Kontingent DCU/Motion Sjælland

775,00

800,00

525,00

600

Licens

750,00

1.000,00

1.850,00

2.000

Weekendtur

0

5.000,00

4.154,00

5.000

Ventoux-Træffet

1.384,50

0

0

0

Jubilæumsfest

0

0

2.863,44

0

Tøj

18.382,50

14.000,00

15.512,50

9.000

Tilskud til generalforsamling

       

 

       

 

       

Balance

7.325,10

-2400,00

-5.095,19

-25

 

       

 

       

Formue 
(ultimo okt. '10 og '11)

13.642,59

 

8.547,40

 

Bankbeholdning

13.537,09

 

8.276,40

 

Skyldig til medlemmer

370,00

 

204,50

 

Til gode hos medlemmer

475,00

 

475,00

 

Kontant beholdning

0,50

 

0,50