Nyheder

Tak for en god GF

Team A.: Henrik(A) / Finn(B)- Tonni(B) / Bo(C)

Team B: Jesper / Endre- Ole K / Kim J

Team C: Ture / Mette- Otto / Niels

Team D: Thomas /Rene- Erik N2 / Erik N1

Dagsorden og bilag

Dagsorden for Generalforsamling

lørdag 20/11-2021 kl.14.00 i Snebærhaven Albertslund

 

1. Valg til bestyrelse, revisorpost og underudvalg. Alle modtager gerne genvalg

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se bilag)

3.a Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2021. (se bilag)

Stjerneløbsvinderne
A: Jesper og B: Ole K

Sommercup:
Individuel vinder: Otto
Holdvindere: Team C: Ture, Jens C og Mette.

 

Kig på ruterne og lær dem gerne udenad, så vi får samme antal ryttere i mål som startede ud.

I stedet køres Gensyn med Tyren

SOMMER CUP 2021. Holdene

Holdene:
Team A: Rene- Erik S- Endre
Team B: Otto- Henrik- Erik N2
Team C:Ture- Mette- Jens C
Team D: Lars- Jesper- Finn
Team E: Ole K- Aage- Michael 

Se under SommerCup/ Løbsplan Årsplan eller kalenderoversigten

Sider