SommerCup Propositioner

SOMMER CUP 2021
Her er så de..
pr. 30/4 corona-tilpassede propositioner.

Med forbehold for indlysende såvel som deciderede §13- fejl.

Man er tilmeldt så snart man har betalt deltagergebyr. Det skal gerne ske senest 20/3. (også ikke-tilmeldte ryttere kan deltage. Se nederst: Bemærkninger om...)
Der er som altid en individuel konkurrence og en holdkonkurrence for 3-mandshold.
Deltagerne kan selv danne deres hold. Blot skal man senest i god tid give LøbsLedelsen (LL) meddelelse herom.
Man kan også vælge at lade sig holdplacere af LL.
Endelig holdsammensætning kommer ca. 5. april.

SommerCupen 2021 består af en løbsserie på nu 10 afdelinger.
Desuden er der hen over sommeren 6 udvalgte pointgivende søndage -  kaldet SuperSøndage.

Point-reglerne i den individuelle konkurrence
I alle løbsseriens 10 afdelinger får man 10 DeltagerPoint (DP) for sin deltagelse - uanset valgt distance.
Endvidere gives 5 DP for deltagelse i hver af sæsonens i alt 5 såkaldte SuperSøndage. Deltager man i 5 opnår man 5 DP ekstra, således at man i alt scorer 30 DP for SuperSøndagene. Deltager man i alle 6 opnår man 10 DP ekstra, så man i alt scorer 40 DP for Supersøndagene
Derudover er der i 5 afdelinger (1- 4 -6- 9 - 10) også PlaceringsPoint (PP) at køre om.
På etaperne 6 -9 -10 gives 5-4-3-2-1pp til de 5 hurtigste i såvel A- som B- og C-feltet i VM og Ventoux Stjerneløb samt til de 5 hurtigste par ( inkl. tidsfradrag og -tillæg ) i Ulfs Modeklip Partidskørsel.
I 1. og 4. afdeling ( Il Prima Vera og Gensyn med Tyren ) gives dog kun 3-2-1 PP i de indlagte spurter. 

Samlet vinder af den individuelle konkurrence:
Til den individuelle konkurrence tæller de DP, man scorer i løbsseriens 10 afdelinger og de 6 SuperSøndage samt de PP, man scorer i afdelingerne 1- 4- 6- 9- 10.
Samlet vinder er således den rytter med flest point (DP+PP). Ved pointlighed er vinderen den rytter, der har scoret flest point i Stjerneløbet (afd. 9).

Point-reglerne i Hold-konkurrencen
Til holdkonkurrencen tæller de individuelle point (DP+PP) et holds tre ryttere scorer i løbsseriens 10 afdelinger og de 6 SuperSøndage.
Endelig scorer et Hold yderligere 10 BonusPoint (BP) hver gang, det stiller fuldtalligt op i en af SommerCupens 10 almindelige afdelinger.
Der gives ikke BonusPoint (BP) i SuperSøndage, selvom et hold stiller fuldtalligt op.
Derudover er der Quiz-Point (QP) i afd. 5 ( Bentes Gourmet Cafe) - gældende kun for Holdkonkurrencen.
 

Samlet vinder af Holdkonkurrencen er således det hold med fleste point (DP+PP+BP+QP).
Ved pointlighed er vinderen det hold, der har scoret flest point i den sidste afdeling.

Særlige pointregler i holdkonkurrencen for hold med 2 og 4 ryttere:
For hold med 4 ryttere medtælles pointene for alle 4 ryttere, men 4-mandshold kan ikke score BP
For hold med 2 ryttere gives 10 BP, når begge ryttere er til start.

Seedninger og tidstillæg og -fradrag:
I afdelingerne 1-6- 9- 10, hvor der uddeles PP, vil der i relevant tid inden de enkelte løbs afvikling foreligge seedninger og/ eller tidstillæg/ -fradrag for hver enkelt rytter.
Kan ses i menupunkt deltagere/ seedninger under Sommer Cup.

Specialregler for Ulf Modeklips Partidskørsel (afd. 6):
Der foretages lodtrækning om parsammensætningerne umiddelbart inden løbet. Ruten er ca. 21,7 km (tidl. 29.6 km) Der startes med 2 minutters interval.
Ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer cup, kører med på samme betingelser som tilmeldte ryttere.
Hvis der er et ulige antal ryttere til start, vil den rytter, der af indlysende matematiske årsager kommer til at køre alene, dog altid være en rytter, der ikke er tilmeldt Sommer Cup. Der vil være særlige regler for enligt kørende.
Nogle ryttere vil på forhånd få tildelt et antal minutter i tidstillæg eller -fradrag,  mens andre ryttere hverken vil være udstyret med fradrag eller tillæg.
Begge et pars deltagende ryttere skal i mål, for at holdet kan få noteret en tid - også i tilfælde af defekt eller lign.

Præmie Sommer Cup:
Der er præmier til de 3 bedste i den  individuelle konkurrence samt vinderholdet i holdkonkurrencen.
Derudover vil der være 1-3 lodtrækningspræmier, som udloddes blandt de deltagere, der har deltaget i mindst 1 afdeling.

BEMÆRKNINGER om deltagelse af ikke-tilmeldte ryttere.
Også Ventoux-ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer Cup, kan deltage i Sommer Cuppens løb og fx stå som officiel vinder af Ulfs Modeklip Partidskørsel og VM.
Blot 'medregnes' de ikke, når der skal fordeles PP.

OBS-OBS: VM og Stjerneløb kan blive flyttet ved tids- og rutemæssigt sammenfald med andre cykelarrangementer.
I henhold til § 13 kan ændringer forekomme og tvivlstilfælde afgøres suverænt af LL.

Særligt om STJERNELØBET 2021:
Der vil i Stjerneløbet 2021 blive benyttet de 4 ruter, som vi brugte i 2020.
Rutekort kan downloades herunder. Studer dem nøje, så antallet af bortkomne ryttere minimeres.