SommerCup Propositioner

SOMMER CUP 2024 - Propositioner - kommer cyklende i løbet af foråret og er færdig senest 10/4
 - med forbehold for indlysende såvel som deciderede §13- fejl.

Man er tilmeldt så snart man har betalt deltagergebyr. Det skal gerne ske senest snarest. (ikke-tilmeldte ryttere kan deltage som freelancere).
Se nederst: Bemærkninger om...)
Der er som altid en individuel konkurrence og en holdkonkurrence for 3-mandshold.
Deltagerne kan selv danne deres hold. Blot skal man senest i god tid give LøbsLedelsen (LL) meddelelse herom.
Man kan også vælge at lade sig holdplacere af LL. Endelig holdsammensætning kommer senest 10. april.

Sommer-Cupen 2024 består af en løbsserie på 9 Ventoux-arrangementer (V-løb) samt 3 Motionsløb. 
Desuden er der i juli måned 5 udvalgte pointgivende søndage -  kaldet SuperSøndage  (SuSø).

Point-reglerne i den individuelle konkurrence (stadig 2023-regler)
I alle løbsseriens  V-løb får man 10 DeltagerPoint (DP) for sin deltagelse - uanset valgt distance.
I alle løbsseriens 3 M- løb får man 5 DeltagerPoint (DP) for sin deltagelse - uanset valgt distance.
Derudover er der i 4 af V-løbene (4-7-8-9) også PlaceringsPoint (PP) at køre om: 5-4-3-2-1PP . Det drejer sig om Partidskørslen,VM og Ventoux Stjerneløb samt Jagtstarten under Ventoux-Træffet.
Endvidere gives 5 DP for deltagelse i hver af sæsonens i alt 5 såkaldte SuperSøndage. Dog får man her 5 DP ekstra, hvis man deltager i alle 5 SuperSøndage, således at man i alt kan score 30 DP for SuperSøndagene.

Samlet vinder af den individuelle konkurrence:
Til den individuelle konkurrence tæller de DP, man scorer i løbsseriens 12 løb (V-løb og M-løb) og de 5 SuperSøndage samt de PP, man scorer i V-løbene 4-7-8-9
Samlet vinder er således den rytter med flest point (DP+PP). Ved pointlighed er vinderen den rytter, der har scoret flest point i Stjerneløbet (V-løb 8).

Point-reglerne i Hold-konkurrencen
Til holdkonkurrencen tæller de individuelle point (DP+PP) et holds tre ryttere scorer i løbsseriens 9 V- og 3 M-løb og de 5 SuperSøndage.
Endelig scorer et Hold yderligere 10 BonusPoint (BP) hver gang, det stiller fuldtalligt op i et af SommerCupens 9 V-løb.
BonusPoint-Reglen gælder altså IKKE for M-løbene og SuSø-dagene, hvis et hold stiller fuldtalligt op.
Dog gives ekstra 5 DP, hvis man deltager i alle 5 Su-Sø-løb.
Derudover er der Quiz-Point (QP) i V-løb 5  (Bentes Cafe) - gældende kun til Holdkonkurrencen.

Samlet vinder af Holdkonkurrencen er således det hold med fleste point (DP+PP+BP+QP).
Ved pointlighed er vinderen det hold, der har scoret flest point i Stjerneløbet.

Særlige pointregler i holdkonkurrencen for hold med 2 og 4 ryttere:

For hold med 4 ryttere medtælles pointene for alle 4 ryttere, men 4-mandshold kan ikke score BP
For hold med 2 ryttere gives 10 BP, når begge ryttere er til start.

Seedninger og tidstillæg og -fradrag:
I V-løbene 4-7-8-9, hvor der uddeles PP, vil der i relevant tid inden de enkelte løbs afvikling foreligge seedninger og/ eller tidstillæg/ -fradrag for hver enkelt rytter.
Kan ses i menupunkt deltagere/ seedninger under Sommer Cup.

Specialregler for Salon Nærværs Partidskørsel:
Der foretages lodtrækning om parsammensætningerne umiddelbart inden løbet. Ruten er ca. 21,5 km. Der startes med 2 minutters interval.
Ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer cup, kører med på samme betingelser som tilmeldte ryttere.
Hvis der er et ulige antal ryttere til start, vil den rytter, der af indlysende matematiske årsager kommer til at køre alene, dog altid være en rytter, der ikke er tilmeldt Sommer Cup.
Der vil være særlige regler for enligt kørende.
Nogle ryttere vil på forhånd få tildelt et antal minutter i tidstillæg eller -fradrag,  mens andre ryttere hverken vil være udstyret med fradrag eller tillæg.
Begge et pars deltagende ryttere skal i mål, for at holdet kan få noteret en tid - også i tilfælde af defekt eller lign.

Præmie Sommer Cup:
Der er præmier til de 3 bedste i den  individuelle konkurrence samt vinderholdet i holdkonkurrencen.
Derudover vil der være 1-3 lodtrækningspræmier, som udloddes blandt de deltagere, der har deltaget i mindst 1 afdeling.

BEMÆRKNINGER om deltagelse af ikke-tilmeldte ryttere.
Også Ventoux-ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer Cup, kan deltage i Sommer Cuppens løb og fx stå som officiel vinder af fx Partidskørselen, VM og Stjerneløbet
Blot 'medregnes' de ikke, når der skal fordeles PP. Kan naturligvis også deltage i frokosten på Bentes Cafe og Pizza&øl I Risby med flere

OBS-OBS: VM og Stjerneløb kan blive flyttet ved tids- og rutemæssigt sammenfald med andre cykelarrangementer.
I henhold til § 13 kan ændringer forekomme og tvivlstilfælde afgøres suverænt af LL.

Særligt om STJERNELØBET 2024:
Der vil i Stjerneløbet 2023 blive benyttet de 4 ruter, som vi brugte i 2023.
Rutekort kan downloades herunder. Studer dem nøje, så antallet af bortkomne ryttere minimeres.