SommerCup Propositioner

SOMMER CUP 2019 - foreløbige propositioner.

Med forbehold for indlysende såvel som deciderede §13- fejl.

Man er tilmeldt så snart man har betalt deltagergebyr.
Der er som tidligere en individuel konkurrence og en holdkonkurrence for 3-mandshold.
Deltagerne kan selv danne deres hold. Blot skal man senest 7/4 give LøbsLedelsen (LL) meddelelse herom.
Man kan også vælge at lade sig holdplacere af LL.
Endelig holdsammensætning kommer medio april.

SommerCupen består af en løbsserie på 10 afdelinger samt 5 udvalgte søndage kaldet SuperSøndage. Se menupunkt Løbsplan.  

Point-reglerne
I alle løbsseriens 10 afdelinger får man 10 DeltagerPoint (DP) for sin deltagelse - uanset valgt distance.
Endvidere gives 5 DP for deltagelse i hver af sæsonens i alt  såkaldte SuperSøndage. Deltager man i alle 5 opnår man en bonus, således, at man i alt scorer 30 DP for SuperSøndagene.
I 3 afdelinger ( 5- 7- 10 ) er der også PlaceringsPoint (PP5) at køre om: 5-4-3-2-1
Gives til de 5 hurtigste i såvel A- som B- og C-feltet i VM og Ventoux Stjerneløb (afd. 7 og 10) og til de 5 hurtigste par ( inkl. tidsfradrag og -tillæg ) i Ulfs Modeklip Partidskørsel (afd. 5).
I afd. 3 kan der desuden scores Quiz-Point ( dog kun tællende til holdkonkurrencen)

Samlet vinder af den individuelle konkurrence:
Til den individuelle konkurrence tæller de DP, man scorer i løbsseriens 10 afdelinger og de 5 SuperSøndage samt de PP, man scorer i afdelingerne 5 - 7 - 10.
Samlet vinder er således den rytter med flest point (DP+PP).

Samlet vinder af holdkonkurrencen:
Til holdkonkurrencen tæller de individuelle point (DP+PP) et teams tre ryttere scorer i løbsseriens 10 afdelinger og 5 SuperSøndage.
Endelig scorer et Hold yderligere10 BonusPoint (BP) hver gang, det stiller fuldtalligt op i en af SommerCupens afdelinger.
BP kan ikke scores i Supersøndagene.
Desuden er der Quiz-Point (QP) i afd. 3 - gældende kun for Holdkonkurrencen.
Samlet vinder af Holdkonkurrencen er således det hold med fleste point: DP+PP+BP+QP

Ved pointlighed er vinderen den rytter/ det hold, der har scoret flest point i den sidste afdeling.

Seedninger og tidstillæg og -fradrag:
I afdelingerne 5 - 7 - 10, hvor der uddeles PP, vil der i relevant tid inden de enkelte løbs afvikling foreligge seedninger og/ eller tidstillæg/ -fradrag for hver enkelt rytter.
Kan ses i menupunkt deltagere/ seedninger under Sommer Cup.

Specialregler for Ulf Modeklips Partidskørsel (afd. 4):
Der foretages lodtrækning om parsammensætningerne umiddelbart inden løbet. Ruten er ca. 29,5 km. Der startes med 2 minutters interval.
Ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer cup, kører med på samme betingelser som tilmeldte ryttere.
Hvis der er et ulige antal ryttere til start, vil den rytter, der af indlysende matematiske årsager kommer til at køre alene, dog altid være en rytter, der ikke er tilmeldt Sommer Cup.
Nogle ryttere vil på forhånd få tildelt et antal minutter i tidstillæg eller -fradrag,  mens andre ryttere hverken vil være udstyret med fradrag eller tillæg. Der vil være særlige regler for enligt kørende.
Begge et pars deltagende ryttere skal i mål, for at holdet kan få noteret en tid - også i tilfælde af defekt eller lign.

Præmier:
Der er præmier til de 3 bedste i den  individuelle konkurrence samt vinderholdet i holdkonkurrencen.
Derudover vil der være 1-3 lodtrækningspræmier, som udloddes blandt de deltagere, der har deltaget i mindst 1 afdeling.

BEMÆRK:
Også Ventoux-ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer Cup, kan deltage i Sommer Cuppens løb og fx stå som officiel vinder af Ulfs Modeklip Partidskørsel, Ventoux Stjerneløb eller VM.
Blot 'medregnes' de ikke, når der skal fordeles PP.
VM og Stjerneløb kan blive flyttet ved tids- og rutemæssigt sammenfald med andre cykelarrangementer.
I henhold til § 13 kan ændringer forekomme og tvivlstilfælde afgøres suverænt af LL.

RUTERNE:
Der vil i Stjerneløbets blive benyttet de 4 ruter, som vi brugte i 2018.
Ruterne og rutebeskrivelse kan downloades. Studer dem nøje så vi bortkomne ryttere minimeres.