SommerCup Propositioner

SOMMER CUP 2020
Her er så...
De nye propositioner, som tager højde for den corona-reviderede løbsplan

Med forbehold for indlysende såvel som deciderede §13- fejl.

Man er tilmeldt så snart man har betalt deltagergebyr.
Der er som altid en individuel konkurrence og en holdkonkurrence for 3-mandshold ( og indtil videre et 4-mandshold )
Deltagerne kan selv danne deres hold. Blot skal man senest i god tid give LøbsLedelsen (LL) meddelelse herom. Man kan også vælge at lade sig holdplacere af LL.
Endelig holdsammensætning kommer primo april.

SommerCupen 2020 består af en løbsserie på 9 afdelinger.
Desuden er der hen over juli og august måned 5 udvalgte pointgivende søndage -  kaldet SuperSøndage.

Point-reglerne i den individuelle konkurrence
I alle løbsseriens 9 afdelinger får man 10 DeltagerPoint (DP) for sin deltagelse - uanset valgt distance.
Endvidere gives 5 DP for deltagelse i hver af sæsonens i alt 5 såkaldte SuperSøndage. Deltager man i alle 5 opnår man 5 DP ekstra, således at man i alt scorer 30 DP for SuperSøndagene.
Derudover er der i 4 afdelinger (3- 4a- 6- 9) er der også PlaceringsPoint (PP) at køre om. 5-4-3-2-1pp, som gives til de 5 hurtigste i såvel A- som B- og C-feltet i VM og Ventoux Stjerneløb og til de 5 hurtigste par ( inkl. tidsfradrag og -tillæg ) i Ulfs Modeklip Partidskørsel samt til de 5 første i mål i Mont Ventoux Jagtstart.

Samlet vinder af den individuelle konkurrence:
Til den individuelle konkurrence tæller de DP, man scorer i løbsseriens 9 afdelinger samt de PP, man scorer i afdelingerne 3- 4a-  6- 9.
Samlet vinder er således den rytter med flest point (DP+PP). Ved pointlighed er vinderen den rytter, der har scoret flest point i den sidste afdeling.

Point-reglerne i Hold-konkurrencen
Til holdkonkurrencen tæller de individuelle point (DP+PP) et holds tre ryttere scorer i løbsseriens 9 afdelinger og de 5 SuperSøndage.
Endelig scorer et Hold yderligere 10 BonusPoint (BP) hver gang, det stiller fuldtalligt op i en af SommerCupens 9 almindelige afdelinger.
Der gives dog  ikke BonusPoint (BP) i SuperSøndage, selvom et hold stiller fuldtalligt op.
Desuden er der Quiz-Point (QP) i afd. 1 ( Bentes Gourmet Cafe) - gældende kun for Holdkonkurrencen.

Samlet vinder af Holdkonkurrencen er således det hold med fleste point (DP+PP+BP+QP)
Ved pointlighed er vinderen den rytter/ det hold, der har scoret flest point i den sidste afdeling.

Seedninger og tidstillæg og -fradrag:
I afdelingerne 3- 4a - 6- 9, hvor der uddeles PP, vil der i relevant tid inden de enkelte løbs afvikling foreligge seedninger og/ eller tidstillæg/ -fradrag for hver enkelt rytter.
Kan ses i menupunkt deltagere/ seedninger under Sommer Cup. For afdeling 4a Mont Ventoux Jagtstart - offentliggøres seedingen dog tidligst dagen før.

Specialregler for Ulf Modeklips Partidskørsel (afd. 3):
Der foretages lodtrækning om parsammensætningerne umiddelbart inden løbet. Ruten er ca. 29,5 km. Der startes med 2 minutters interval.
Ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer cup, kører med på samme betingelser som tilmeldte ryttere.
Hvis der er et ulige antal ryttere til start, vil den rytter, der af indlysende matematiske årsager kommer til at køre alene, dog altid være en rytter, der ikke er tilmeldt Sommer Cup.
Nogle ryttere vil på forhånd få tildelt et antal minutter i tidstillæg eller -fradrag,  mens andre ryttere hverken vil være udstyret med fradrag eller tillæg. Der vil være særlige regler for enligt kørende.
Begge et pars deltagende ryttere skal i mål, for at holdet kan få noteret en tid - også i tilfælde af defekt eller lign.

Præmie Sommer Cup:
Der er præmier til de 3 bedste i den  individuelle konkurrence samt vinderholdet i holdkonkurrencen.
Derudover vil der være 1-3 lodtrækningspræmier, som udloddes blandt de deltagere, der har deltaget i mindst 1 afdeling.

BEMÆRK:
Også Ventoux-ryttere, der ikke er tilmeldt Sommer Cup, kan deltage i Sommer Cuppens løb og fx stå som officiel vinder af Ulfs Modeklip Partidskørsel, Ventoux Stjerneløb eller VM.
Blot 'medregnes' de ikke, når der skal fordeles PP.
VM og Stjerneløb kan blive flyttet ved tids- og rutemæssigt sammenfald med andre cykelarrangementer.
I henhold til § 13 kan ændringer forekomme og tvivlstilfælde afgøres suverænt af LL.

RUTERNE:
Der vil i Stjerneløbets blive benyttet de 4 ruter, som vi brugte i 2019.
Ruterne og rutebeskrivelse kan downloades. Studer dem nøje så antallet af bortkomne ryttere minimeres.