Beretning 2023

Mck Ventoux
Formandens Beretning 2023
af Ole K, formand

 

Endnu et år er gået, og der skal vælges ny formand på GF 2023. Efter 17-18 år med den gamle. Heldigvis er medlemsskaren smækfyldt med yderst velegnede og kompetente kandidater, og en af disse - Henrik T - har allerede tilbudt sig som klubbens tredje formand. Så kan det kun blive bedre end forrygende godt.
Og hvis nogen mod forventning skulle mene, at det kan være til nogen hjælp, har den afgående formand tilbudt sin bistand i en endnu udefineret overgangsperiode.

Den gamle formands tilbageblik: Klubben har helt fra dens grundlæggelse i november 1990, hvor Kim J blev valgt som den første formand, været oppe på den store klinge i bestræbelserne på at udvikle dansk såvel som international cykelsport og i øvrigt også deltaget aktivt og kritisk i den generelle samfundsdebat.
Her blot et par eksempler i tilfældig rækkefølge på vores mange begavede input:
1) §13 er genial og sikrer på bedste vis medlemmernes retssikkerhed.
2) Yd efter evne og modtag efter fremmøde. Robin Hood er en nar
3) Første Maj er yt – nu gælder det Mig Først
4) Trump og Riis er mestre i bedrag og kunne aldrig blive medlem hos os
5) Lars Løkke er jo fuld af løgn, men det kan jo ikke komme bag på nogen
6) Klubbens dopingpolitik indtil 2012: Det Armstrong tager er altid tilladt
7) Klubbens dopingpolitik fra 2013: Alt, hvad Armstrong har taget, er forbudt
 
Klubben har ændret vores liv: Det gælder såvel vores livsindhold som vores livmål.
For 33 år siden tror jeg ikke ret mange af os havde drømt om at komme til årligt at cykle tusindvis af kilometer og at bestige Mont Ventoux på cykel så meget som blot én gang – og nu har de fleste af os nået målet og været til tops på Vores Bjerg - mange af os endda adskillige gange.
Selv ejede jeg ikke en cykel fra jeg var 16 år til jeg i 1989 fyldte 41 år, så jeg fik en hård start på min cykelkarriere, og kunne i starten end ikke køre fra Ole C.

Cykling er sundt - fysisk og mentalt: Undlad at ryge, undlad at indtage alkohol og dyrk motion - så bliver du 10 år ældre, end du ellers ville være blevet. Et lægefagligt statement, som i år blev smukt kolporteret af et af vores egne medlemmer på vores bar i Malaucene.
Dejligt at vide, men for nogen af os er det ikke helt problemfrit - især det med alkoholen.
At undvære rødvin og godt fadøl vil nok for mange af os være belastende for livsglæden.
Og at dyrke motion? Det er jo overhovedet ikke sjovt, men heldigvis er det berusende sjovt at dyrke cykelsport og hvert eneste pedaltråd, vi udfører, mens vi er ude at lege og har det sjovt, giver som sidegevinst motion. Leve Homo Ludens.
Men det er ikke kun fysikken, der styrkes af vores leg med cykelsporten. Også på det mentale plan giver det gevinst. Vi bliver simpelthen kvikkere i hovedet af det.
Det fremgår med al tydelighed, hvis vi som eksempel ser på vores traditionelle Stjerneløb, hvor vi som bekendt bliver ledt ud på 4 små ruter - også kaldet stjernespidser.
Det var i de første år et kæmpe problem. Det kulminerede i 2009, hvor syv ud af seksten deltagere kørte forkert og aldrig fik gennemført løbet.
Løbsledelsen blev dengang ganske bekymret for medlemmernes mentale helbred, men uden grund skulle det heldigvis senere vise sig. Som årene gik, og medlemmerne kom i bedre fysisk form, kom de - som sidegevinst - også i bedre mental form. Det sås tydeligt ved dette års Stjerneløb, hvor alle deltagere kom i mål uden at have kørt så meget som en kvart centimeter forkert.
Vi er simpelthen blevet skarpere. Konklusion: Cykelsport er sundt.

Mont Ventoux. Rekorder og Træf:
Selvom vi ikke afholdt VentouxTræf i 2023, har der været flittig aktivitet af klubmedlemmer nede omkring Vores Bjerg. Det har betydet, at en 75+ klubrekord for opkørsel på Mont Ventoux har set dagens lys. Den lyder på 2.24.48. Og tiden var endda så god, at den samtidig betød en forbedring af den 2 år gamle rekord for 70+, så den nu også lyder på 2.24.48.
Men det var ikke - som forventet - Bjerggeden, Endre, der satte den nye 70+ rekord.
Endre, det gode menneske, havde nemlig forpligtet sig til - i stedet for at gennemføre et rekordforsøg - at hjælpe en gammel barselskammerat med at cykle til tops på Mont Ventoux.
Et projekt han tidligere har haft stor fiasko med. Således også i år, hvor hans fine Pacing-Plan hurtigt måtte ændres til en Pause-Plan:  Pause efter hver anden kilometer.

Så formanden er stadig glad og tilfreds, men forventer dog, at i al fald 70+ rekorden falder i 2024.
Vi planlægger nemlig at afholde et VentouxTræf i 2024 - ikke i juli, som vi plejer, men i september.
Vi håber med dette nye initiativ at øge tilslutningen til arrangementet.
Det bliver måske den afgående formands sidste Træf, så intet må stå i vejen for dets gennemførelse. Hverken Corona eller andre epidemier. Den eneste trussel mod arrangementet, vi lige nu kan se, er De brune Væggelus’ hærgen i Paris. Men vi er dog fortrøstningsfulde, da vi har indledt et parallel-samarbejde om bekæmpelse af den Brune Fare med arrangørerne af et andet stort sports-arrangement, der også skal afholdes i Frankrig i 2024, nemlig De olympiske Lege.

Finkulturen er også en del af vores DNA:
Bl.a. har Horats, en romersk forfatter, som levede fra 65 f.Kr til 8 f.Kr. med sine livskloge digte været en stor inspirationskilde for begge de to tidligere klubformænds indsats og vil givetvis også være det for den kommende.
Her blot et enkelt eksempel på Horats’ eviggyldige livsfilosofi:
OMNE TULIT PUNCTUM, QUI MISCUIT UTILE DULCI: At gavne og fornøje, hav stedse det for øje.

At gavne og fornøje har helt fra klubbens start været en ledetråd for alt, hvad vi har arrangeret og foretaget os sammen..
Vi har, som ovenfor omtalt, forbedret sundhedstilstanden i vores medlemskreds. Betydeligt.
Og vi har - tror vi selv - forbedret medlemmernes generelle livsglæde.
Med andre ord: Vi har haft det sjovt og fornøjeligt sammen. Vi har været hinandens rigtig gode legekammerater. Og sådan skal det og vil det blive ved med at være.
At gavne og fornøje - det er den nye formands fornemste opgave, som han sammen med medlemmerne - uden tvivl vil løse til perfektion.

                                                                                                                                              Ole K/ fmd. emeritus

 

 

Beretningen