PJ-Cup 2023 Propositioner

PJ-cup 2023 - Propositioner.

GENEREL INFO:

Morgenkaffe i beboerhuset i Snebærhaven ved de første 4. etaper: Tid: kl. 8.40-9.40
Løbsstart senest kl.10.10 fra Risby.
5.etape starter fra Ganløse Kro. Mødetid senest kl. 10.20 og starttid senest kl. 10.30.

Ved forhånds-aflysning af en etape lægges besked på hjemmesiden inden. kl. 08.00 - aflysning kan også besluttes på startstregen.

Et Team består af 4 ryttere: 1 A-, 2 B- og 1 C-rytter.
A-ryttere  og B-ryttere kan ved skade, sygdom eller anden ’godkendt’ defekt få lov til at køre i en lavere klasse.
En sådan rytter etape-placeres som sidst gennemførende i sin egen klasse. Samme regel gælder også, hvis man ønsker at deltage i en klasse højere.

Enkeltstart & Jagtstart. Såfremt man af godkendte årsager ikke er i stand til at deltage i enkeltstarten søndag 19/3, kan man få lov at køre en af dagene i ugen op til.
TILMELDING til denne før-tidskørsel sende i god tid før løbsdagen.
I tilfælde af stor vejrmæssig forskel på de to køredage tilrettes tider og placeringer i henhold til §13.
Starttiden i Jagtstarten d. 26/3 er helt afhængig af den reelle køretid på enkeltstarten samt - i særlige tilfælde-  af §13

1) PROPOSITIONER FOR DE INDIVIDUELLE CLASSEMENTER - klasse A, B og C:
Der er tre selvstændige individuelle classementer (A, B og C) på samtlige etaper, uanset om man kører holdkørsel (1), i adskilte felter (2+5) eller i samlede felter (3+4)
Classementerne afgøres på Placerings-Point (PP), idet man får PP svarende til ens etapeplacering i den klasse man er tilmeldt, således at nr. 1 får 1PP, nr. 2 får 2PP etc.
Ikke gennemførende ryttere placeres som kommende sidst i mål i sin klasse.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i klassen + 1.
Individuelle ryttere indgår på lige fod med team-ryttere.
holdløbsetapen får alle startende ryttere individuel placering i deres respektive klasser svarende til teamets resultat beregnet ud fra køretid samt evt. tidstillæg.
Ikke deltagende ryttere og individuelle ryttere placeres som nr. 6. ( se nedenfor om placeringsberegning under pkt. 3)
Samlet vinder er den rytter med færrest PP. Ringeste etapeplacering fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

2) PROPOSITIONER FOR HOLDKONKURRENCEN - konkurrence for de Fem teams: HT- JB - TS - TH - LM: 
Afgøres på PP, idet en 1.-plads giver 1PP, en 2.-plads giver 2PP og så fremdeles. Individuelle rytteres placeringer indgår i PP-beregningen.
Det er et teams samlede PP på den enkelte etape, der udgør teamets etaperesultat.
I tidskørslen og jagtstarten (etape 3 + 4) køres i samme felt/classement, hvor samtlige placeringer (såvel de første som de sidste) er i spil for alle ryttere. Det betyder, at etaperne 3 og 4 - sammen med holdtidskørslen - er de mest afgørende etaper for det endelige resultat i holdkonkurrencen
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidst af alle startende (A+B+C).
Ikke deltagende ryttere som sidst af alle startende ryttere (A+B+C) +1
I Linjeløbene (etape 2 og 5): køres i tre adskilte classementer, så de PP man får i den individuelle konkurrence er præcis de PP, der også indgår holdkonkurrencen.
Dette betyder, at disse etaper (2 + 5) er mindre betydningsfulde for det endelige resultat i holdkonkurrencen.
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidste rytter i egen klasse.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i egen klasse + 1.
I holdkonkurrencen får teamet et samlet antal PP, udregnet på baggrund af teamets resultat. 
( se nedenfor om PP-beregning under pkt. 3)
Samlet vinder er det team med færrest PP. Ringeste etaperesultat fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

3) Holdetapen: Pointberegning for Holdkonkurrencen samt placeringsberegning for Individuelt Classement:
Et Teams køretid svarer til køretiden for teamets Tids-rytter, som normalt er teamets C-rytter.
Hvis C-rytteren ikke er til start eller ikke gennemfører fx pga godkendt defekt, bliver bedste B-rytter holdets nye Tidsrytter,
og teamets resultat  beregnes derefter ud fra beregningsskemaet for Team med B-rytter som Tidsrytter.

 

Beregnings-skema for Team med C-rytter som Tidsrytter - og i parentes tidsberegningen for team med B-rytter som Tidsrytter:
Team, der gennemfører på..
under 70 min. (60 min.)
får 10PP til holdkonkurrencen - og rytterne  en1.-plads i den individuelle konkurrence
under 75 min. (65 min.)
får 20PP til holdkonkurrencen - og rytterne en 2.-plads i den individuelle konkurrence
under 80 min. (70 min.)
får 30PP til holdkonkurrencen - og rytterne en 3.-plads i den individuelle konkurrence
Over80 min. (70 min.)
får 40PP til holdkonkurrencen - og rytterne en 4.plads i den individuelle konkurrence

Ikke deltagende ryttere (heru. individuelle) ryttere får en 5.-plads i den individuelle konkurrence
Ikke deltagende ryttere påfører automatisk deres Team 5PP i tillæg i holdkonkurrencen.

En rytter, der er eneste fremmødte fra sit team, bliver placeret som nr. 4 i den individuelle konkurrence. (Teamet betragtes som ikke fremmødt.)
Et Team, der sle ikke stiller op, betragtes som et ikke-fremmødt team. 
Ikke fremmødte team placeres som nr. 5 i holdkonkurrencen og får  50PP + diverse tillæg (5PP pr. udebleven rytter)

Gennemsnitsberegning for holdløbs-distancen på 29,6 km.
60 min.=29,6 km/t  ¤ 65 min.=27,3 km/t  ¤ 70 min.=25,4 ¤ km/t  ¤ 75 min.=23,7 km/t ¤ 80 min.=22,1 km/t

 

RUTEBESKRIVELSE AF ETAPERNE:

1. ETAPE:   Fællesetape. Holdløb. Start med 2 min. interval.
Teamets tid udgøres af tiden for teamets Tidsrytter. (se pkt. 3 ovenfor)
Afstandsregler som ved enkeltstart.
Evt. individuelle ryttere er ikke startberettigede, men kan danne et hold, som så kører uden for konkurrence.
Ingen ryttere må skubbes, hives eller ved nogen anden form for fysisk kontakt hjælpes frem til målstregen.
Tag selv tid!
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille - (rundt i rundkørslen) og retur samme rute. (29,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

2. ETAPE: Linjeløb med tre felter: A - B -C
RUTEBESKRIVELSE:
A: 
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 2 gange rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille - retur af samme rute som ud (ca. 44,8 km)
B: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille-1 gang rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille retur af samme rute som ud (ca. 37,2 km)
C
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- rundt i rundkørslen og retur af samme rute som ud (ca. 29.6 km)
Start: Først A- , derpå B- og så C-feltet med ca. 2 minutters interval. Når der er 14.5 km igen - dvs. når man rammer rundkørslen i Gundsølille sidste gang - er det tilladt rytterne at samarbejde på tværs af klasserne.
Målstreg: Byskilt Risby 

3. ETAPE: Fællesetape. Enkeltstart (clm) - der startes med 1 min. interval. Man må ikke ligge på hjul. Man skal altid holde en afstand på mindst 10 m med mindre man overhaler. Bliver man selv overhalet, skal man ufortøvet lade sig falde 10 m bagud - og først da må man sætte et evt. modangreb ind.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-rundt om gadekæret i Sengeløse og retur til Risby af samme rute som ud (ca. 21,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

4. ETAPE: Fællesetape. Jagt-start. Fælles rute og mål, men forskudt start baseret på præstationerne på 3. etape samt bestemmelserne i § 13.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-th lige før Katrinebjerg- Herringløse- Hove- th til Nybølle- forbi Katrinebjerg-rundt om gadekæret i Sengeløse- forbi Katrinebjerg-Nybølle-Ledøje-Risby (33,5 km)
Målstreg: Byskilt Risby. 

5. etape Tour de Bastrup Linjeløb med tre felter: A - B -C.
RUTEBESKRIVELSE:
Samlet start fra Ganløse Kro. Opsamling på toppen af Tyren.
Herfra gives løbet frit: Først starter A- , derpå B- og så C-felte med to minutters mellemrum:
Ganløse Kro - Tyren og Herfra rundt på den traditionelle Bastrup-rute.

A-feltet 4 gange rundt ca. 45 km ¤ B-feltet 3 gange rundt ca. 34 km ¤ C-feltet 2 gange rundt ca. 23 km.
Målstreg: På toppen af Tyren

Herefter håber vi på at kunne nyde en dejlig frokost på Ganløse Kro med  uddeling af præmier til nr 1 i hver af de tre classementer og til vinderteamet i holdkonkurrencen.
Alle præmier som vanligt gavmildt sponsoreret af PJ-CYKLER i Tåstrup.

 

Ret til ændringer forbeholdes