PJ-Cup 2024 Propositioner

PJ-cup 2024 - Propositioner.

Morgenkaffe i beboerhuset i Snebærhaven ved de første 3. etaper: Tid: kl. 8.40-9.40

Løbsstart senest kl.10.05 fra Risby.
4.etape starter fra Ganløse Kro. Mødetid senest kl. 10.20 og starttid senest kl. 10.30.

Ved forhånds-aflysning af en etape lægges besked på hjemmesiden inden. kl. 08.01 - aflysning kan også besluttes på startstregen.

Et Team består af 4 ryttere: 1 A-, 2 B- og 1 C-rytter.
A-ryttere  og B-ryttere kan ved skade, sygdom eller anden ’godkendt’ defekt få lov til at køre i en lavere klasse.
En sådan rytter placeres som sidst gennemførende i sin egen klasse. Samme regel gælder også, hvis man ønsker at deltage i en klasse højere.

Om Enkeltstart & Jagtstart: Såfremt man af godkendte årsager ikke er i stand til at deltage i enkeltstarten søndag 10/3, kan man få lov at køre en af dagene i ugen op til.
TILMELDING til denne før-tidskørsel fremsendes i tilpas god tid inden 10/3.
I tilfælde af stor vejrmæssig forskel på de to køredage tilrettes tider og placeringer i henhold til §13.
Starttiden i Jagtstarten er helt afhængig af den reelle køretid på enkeltstarten samt i særlige tilfælde af §13

1) PROPOSITIONER FOR CLASSEMENTERNE - klasse A, B og C samt Holdkonkurrencen:
Classementerne afgøres på Placerings-Point (PP), idet man får PP svarende til ens etape-placering i den klasse man er tilmeldt, således at nr. 1 får 1PP, nr. 2 får 2PP etc
På etaperne 2-3 er der sammen med det samlede classement også tre selvstændige individuelle classementer: A, B og C,
hvorfra hver enkelts placering indføres som PP i de det relevante classement - A, B eller C.
I Holdkonkurrencen tæller placeringerne opnået i det samlede felt af alle rytterne, dvs. både A-, B,- og C-ryttere.

På Ganløse-etapen og etape 1 er der kun de 3 individuelle classementer, da man jo kører i 3 felter helt adskilt fra hinanden og dermed også uden samlet / fælles placerings-registrering
Så her er det PP fra de tre individuelle classementer, der på samme måde som på de 3 første etaper indskrives i den individuelle resultatliste.
Til holdkonkurrencen er det rytternes placeringerne i deres respektive felter (A- B-C), der sammemlægges og indføres teamvis i holdregnskabet.
Generelt:
Ikke gennemførende ryttere placeres som kommende sidst i mål i sin klasse.

Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i klassen + 1.
Individuelle ryttere indgår i konkurrencen på lige fod med hold-ryttere.
Samlet vinder er den rytter/ det Team med færrest PP.
Ringeste etaperesultat fra de 4 etaper kan fratrækkes - men kun i den individuelle konkurrence.
I holdkonkurrencen tæller resultaterne fra ALLE fire etaper.
Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

RUTEBESKRIVELSE AF ETAPERNE:

1. ETAPE 18/2: Forfølgelsesløb med handicap for tre felter - med gruppevis classement.
Dog må ryttere på sidste del af etapen gerne køre i gruppe sammen og evt. hjælpe hinanden på tværs af klasserne (A-B-C)

Med fællesmålstreg
RUTEBESKRIVELSE:
A: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 2 gange rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille - retur af samme rute som ud (ca. 42 km)
B: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille-1 gang rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille retur af samme rute som ud (ca. 35,8 km)
CRisby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- rundt i rundkørslen og retur af samme rute som ud (ca. 29.6 km)
Start: Først A-, derpå B- og så C-feltet med ca. 1 minuts interval. Det er undervejs tilladt rytterne at samarbejde på tværs af klasserne.
Fælles Målstreg: Byskilt Risby

2. ETAPE 10/3: Fællesetape. Enkeltstart (clm) - der startes med ½ eller1 min. interval. Man må ikke ligge på hjul. 
Man skal derfor altid holde en afstand på mindst 10 m med mindre man overhaler.
Bliver man selv overhalet, skal man ufortøvet lade sig falde 10 m bagud - og først da må man sætte et evt. modangreb ind.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
Med samlet såvel som individuelt classemet
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-rundt om gadekæret i Sengeløse og retur til Risby af samme rute som ud (ca. 21,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

3. ETAPE 17/3: Fællesetape. Jagt-start. Fælles rute og mål, men forskudt start baseret på præstationerne på 3. etape samt bestemmelserne i § 13.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-th lige før Katrinebjerg- Herringløse- Hove- th til Nybølle- forbi Katrinebjerg-rundt om gadekæret i Sengeløse- forbi Katrinebjerg-Nybølle-Ledøje-Risby (33,5 km)
Fælles Målstreg: Byskilt Risby.
Med samlet såvel som gruppevis classement.

4. etape Tour de Bastrup 14/4: Linjeløb for tre grupper: A - B -C.
RUTEBESKRIVELSE:
Gruppevis passiv kørsel fra Ganløse Kro med klassevis fuld opsamling på toppen af Tyren, hvorfra løbet gives frit.
Først starter A- , derpå B- og så C-feltet med ca. to minutters mellemrum:
Fra Tyren køres rundt på den traditionelle Bastrup-rute.
A-feltet 4 gange rundt ca. 46 km ¤ B-feltet 3 gange rundt ca. 34,5 km ¤ C-feltet 2 gange rundt ca. 23 km.
Målstreg: På toppen af Tyren
Med gruppevis måltagning, hvor det enkelte teams samlede resultater i de tre klasser- tilsammen udgør Hold-resultatet

Herefter håber vi på at kunne nyde en dejlig frokost på Ganløse Kro med  uddeling af præmier til nr 1 i hver af de tre classementer og til vinderteamet i holdkonkurrencen.
Alle præmier som vanligt gavmildt sponsoreret af PJ-CYKLER i Tåstrup.

 

Ret til ændringer forbeholdes