PJ-Cup 2024 Propositioner

PJ-cup 2024 - Propositioner.

Redigeres endeligt inden 6/1

Morgenkaffe i beboerhuset i Snebærhaven ved de første 3. etaper: Tid: kl. 8.40-9.40
Løbsstart senest kl.10.10 fra Risby.
4.etape starter fra Ganløse Kro. Mødetid senest kl. 10.20 og starttid senest kl. 10.30.

Ved forhånds-aflysning af en etape lægges besked på hjemmesiden inden. kl. 08.01 - aflysning kan også besluttes på startstregen.

Et Team består af 4 ryttere: 1 A-, 2 B- og 1 C-rytter.
A-ryttere  og B-ryttere kan ved skade, sygdom eller anden ’godkendt’ defekt få lov til at køre i en lavere klasse.
En sådan rytter placeres som sidst gennemførende i sin egen klasse. Samme regel gælder også, hvis man ønsker at deltage i en klasse højere.

Om Enkeltstart & Jagtstart. Såfremt man af godkendte årsager ikke er i stand til at deltage i enkeltstarten søndag 10/3, kan man få lov at køre en af dagene i ugen op til.
TILMELDING til denne før-tidskørsel fremsendes i tilpas god tid inden 10/3.
I tilfælde af stor vejrmæssig forskel på de to køredage tilrettes tider og placeringer i henhold til §13.
Starttiden i Jagtstarten er helt afhængig af den reelle køretid på enkeltstarten samt i særlige tilfælde af §13

1) PROPOSITIONER FOR DE INDIVIDUELLE CLASSEMENTER - klasse A, B og C:
Classementerne afgøres på Placerings-Point (PP), idet man får PP svarende til ens etape-placering i den klasse man er tilmeldt, således at nr. 1 får 1PP, nr. 2 får 2PP etc
På etaperne 1-2 3 er der der sammen med det samlede classement også tre selvstændige individuelle classementer: A, B og C,
hvorfra hver enkelts placering indføres som PP i de det relevante classement - A, B eller C: 

På Ganløse-etapen er der kun de 3 individuelle classementer, da man jo kører i 3 felter helt adskilt fra hinanden.
Så her er det PP fra de tre individuelle classementer,der som på samme måde som på de 3 første etaper indskrives i resultatlisten
Ikke gennemførende ryttere placeres som kommende sidst i mål i sin klasse.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i klassen + 1.
Individuelle ryttere indgår i konkurrencen på lige fod med hold-ryttere.
Samlet vinder er den rytter med færrest PP. Ringeste etaperesultat fra de 3 første etaper fratrækkes. 4. etapes resultat indgår altid i det endelige resultat 
Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

2) PROPOSITIONER FOR HOLDKONKURRENCEN - konkurrence for de 5 hold: 
Afgøres på PP, idet en 1.-plads giver 1PP, en 2.-plads giver 2PP og så fremdeles. Individuelle rytteres placeringer indgår i PP-beregningen.
Det er et teams samlede PP på den enkelte etape, der udgør teamets etaperesultat.
I forfølgelses-etapen, tidskørslen og jagtstarten (de 3 første etaper) regnes løbet som et samlet felt/classement, hvor samtlige placeringer ( op til 26 ) er i spil for alle ryttere.
På Ganløse-etapen køres der i 3 helt adskilte felter og classementer, så de PP, man får i den individuelle konkurrence er præcis de PP, der også indgår i holdkonkurrencen.
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidst af alle startende (A+B+C).
Ikke deltagende ryttere som sidst af alle startende ryttere (A+B+C) +1 
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidste rytter i egen klasse.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i egen klasse + 1.
Samlet vinder er det team med færrest PP. Ringeste etaperesultat af de 3 første etaper fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

Nedenstående er endnu ikke færdigredigeret, men ligner dog allerede nu det, der bliver den endelige version af PJ-Cup 2024 

RUTEBESKRIVELSE AF ETAPERNE:

0. ETAPE:   Fællesetape. Holdløb. Start med 2 min. interval. IKKE I SPIL I 2024
Teamets tid udgøres af tiden for teamets Tidsrytter. (se pkt. 3 ovenfor)
Afstandsregler som ved enkeltstart.
Evt. individuelle ryttere er ikke startberettigede, men kan danne et hold, som så kører uden for konkurrence.
Ingen ryttere må skubbes, hives eller ved nogen anden form for fysisk kontakt hjælpes frem til målstregen.
Tag selv tid!
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille - (rundt i rundkørslen) og retur samme rute. (29,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

1. ETAPE 18/2:  Fællesetape. Forfølgelsesløb med handicap for tre felter: A - B -C.
Med fællesmålstreg

RUTEBESKRIVELSE:
A: 
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 2 gange rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille - retur af samme rute som ud (ca. 44,5 km)
B: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille-1 gang rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille retur af samme rute som ud (ca. 37 km)
C
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- rundt i rundkørslen og retur af samme rute som ud (ca. 29.5 km)
Start: Først A-, derpå B- og så C-feltet med ca. 1 minuts interval. Det er undervejs tilladt rytterne at samarbejde på tværs af klasserne.
Fælles Målstreg: Byskilt Risby 

2. ETAPE 10/3: Fællesetape. Enkeltstart (clm) - der startes med 1 min. interval. Man må ikke ligge på hjul. 
Man skal derfor altid holde en afstand på mindst 10 m med mindre man overhaler.
Bliver man selv overhalet, skal man ufortøvet lade sig falde 10 m bagud - og først da må man sætte et evt. modangreb ind.

Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-rundt om gadekæret i Sengeløse og retur til Risby af samme rute som ud (ca. 21,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

3. ETAPE 17/3: Fællesetape. Jagt-start. Fælles rute og mål, men forskudt start baseret på præstationerne på 3. etape samt bestemmelserne i § 13.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-th lige før Katrinebjerg- Herringløse- Hove- th til Nybølle- forbi Katrinebjerg-rundt om gadekæret i Sengeløse- forbi Katrinebjerg-Nybølle-Ledøje-Risby (33,5 km)
Fælles Målstreg: Byskilt Risby. 

4. etape Tour de Bastrup 14/4: Linjeløb for tre grupper: A - B -C.
RUTEBESKRIVELSE:
Samlet start fra Ganløse Kro. Opsamling på toppen af Tyren.
Herfra gives løbet frit: Først starter A- , derpå B- og så C-feltet med to minutters mellemrum:
Ganløse Kro - Tyren og herfra rundt på den traditionelle Bastrup-rute.

A-feltet 4 gange rundt ca. 46 km ¤ B-feltet 3 gange rundt ca. 34,5 km ¤ C-feltet 2 gange rundt ca. 23 km.
Målstreg: På toppen af Tyren

Herefter håber vi på at kunne nyde en dejlig frokost på Ganløse Kro med  uddeling af præmier til nr 1 i hver af de tre classementer og til vinderteamet i holdkonkurrencen.
Alle præmier som vanligt gavmildt sponsoreret af PJ-CYKLER i Tåstrup.

 

Ret til ændringer forbeholdes