Ændring i Sommer Cup

Stevns Rundt tirsdag d. 4/8 (afd. 4)  og  Tour de Vest søndag 6/9 (afd. 7) er AFLYST.
I stedet indsætter vi et par arrangementer, som vi selv står for.

Den nye 4. afdeling bliver den kendte tur forbi Skovlyst, AB, Farum og videre nordpå og retur via Vassingerød og Ganløse til Pederstrup, hvor der som afslutning bydes på Kaffe & Kage.
Pederstrup kal så ikke mere være en del af Strø Bjerge Touren (afd. 6).
På Strø-turen indlægger vi i stedet indtaget af kaffe & Kage på Cafe Ærligt i Slangerup.

Den nye 7. afdeling bliver en speciel udgave af den kendte KøgeKageTour, hvor kaffe & kage nu serveres på Cafe MIKO, som ligger i Solrød og bestyres af Ventoux-medlemmerne MIchael og KOrna.

Turene er dog ikke endeligt planlagt, men kommer i al fald til at leve op til Sommer Cups nye kælenavn, SommerCafe Cuppen. (SCC)