Generalforsamling 2018

 

Dagsorden for Generalforsamling 10/11- 2018 kl. 15.00 hos Citroên Albertslund 

1. Valg af dirigent og referent (forslag Bo)
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Bilag / Ole K)
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017. ( Bilag/ Otto)
4. Budgetforslag 2018 - herunder fastsættelse af gebyrer og kontingent samt omfang af tøjindkøb (Bilag/ Otto)
5.Behandling af indkomne forslag
a)Forslag tilhåndtering af databeskyttelsesloven– og igangsættelse af samme.
(Oplæg/ Otto)

b) Debat/ forslag: Medlemskab af DCU bliver stadigt dyrere – nu 1500 kr. årligt og stort set uden vi får noget igen. Skal vi melde os ud?
For fortsat medlemskab taler imidlertid principielle/solidariske begrundelser. (Oplæg/ Ole K) 

c)Debat/ Forslag: Skal hverdagstræning tirs- og torsdage kl. 9.30 fortsætte?
Fremmødet har i september og især oktober været ringe. Vil én dag ugentligt være bedre eller måske sen træning fra ca. kl. 16.30? Eller skal vi bare droppe det?  (Oplæg/ Ole K)

d)Debat/ forslag: Skal vi fortsætte med vores spinning-arrangement  i 2019?
De to første arrangementer vi har afholdt var vellykkede, men fremmødet til 2018-udgaven af arrangementet var så lille, at det kostede klubkassen penge.  (Oplæg/ Ole K)

7.PJ Cup 2019. Regel- og ruteændringer, datoforslag mv.(se bilag) 
a)udgangspunkt: Vi fortsætter med den udgave af Tour de Bastrup, vi introducerede i 2018
b)udgangspunkt: Vi flytter morgenkaffen fra Egelundskolen til HIC klubhus (Oplæg/Erik K)

8.Sommer Cup 2019. Datoplan for årets Sommer Cup afdelinger (se bilag)

9.Valg
a. Valg til bestyrelsen.(alle genopstiller)
b. Valg af suppleanter. (ingen stopper)
c. Valg til underudvalg. (underudvalg haves ej)
d. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Hans ved det ikke, men genopstiller)

10.Den Vigtigste Dagsorden
a. Lodtrækning til holddannelsen i PJ Cup 2018
b. Uddeling af præmier til vinderne i årets Sommer Cup samt lodtrækning om trøstepræmier.
c. Tøj: Prøve og køb af lagertøj. (kan også gøres i pauser i generalforsamlingen)

11. Eventuelt– hvad vi har glemt – og hvad der ellers er…

Der vil blive serveret øl, vand, kaffe, kage mv. til generalforsamlingen

Ok/18

Dagsorden

Bilag

Regnskab

Persondata