Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021:

Dagsorden for Generalforsamling 
lørdag 20/11-2021 kl.14.00 i Snebærhaven Albertslund

 

1. Valg til bestyrelse, revisorpost og underudvalg. Alle modtager gerne genvalg
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se bilag)
3.a Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2021. (se bilag)
3.b Budgetforslag 2022
– heru. fastsættelse af gebyrer, kontingent, medlemstal og indkøb af kamptøj (se bilag)
4 Forslag/oplæg:

a) PJ Vinter Cup 2022
Forslag:PJ-Vinter Cup planlægger vi at gennemføre som den var før Coronaens hærgen. Altså med de 5 traditionelle etaper sluttende med Ganløse Kro-etapen den 24/4.
Løbsdatoer: 6/2- 27/2- 27/3- 3/4- 24/4.
Nødplan: Hvis Coronaen går amok henover vinteren og skaber utryghed hos medlemmerne eller ligefrem medfører restriktioner, der nødvendiggør aflysninger, iværksætter vi nødplaner:
1) Hvis den første eller de to første etaper må aflyses, regner vi med at gennemføre Cuppen med kun 3 eller 4 etaper ((27/2)- 27/3- 3/4 - 24/4)
2) Hvis også 3. og/eller 4. etape må aflyses, bliver hele Cuppen aflyst, og kun 5. etape, Tour de Bastrup, bibeholdes – naturligvis inkl. frokostafslutning på Ganløse Kro.
3) Total aflysning

b) Sommer Cup 2022.
Forslag: Sommer Cup afvikles efter kaffe & kage - frem & tilbage konceptet.
Det betyder mest mulig kaffe, kage, mad og div. drikkevarer
Desuden foreslås: Et - højst to - officielle motionsløb.
Derudover foreslås en delkopi af Tourens 2.etape: I Tourens dækspor– dvs. en etape fra Roskilde el. Holbæk over Asnæs Indelukke, Høve Bakke og Kårup Bakke og retur inkl. en servering fx på Tuse Næs.

c) Tour-Træf 2022 i uge 28
Forslag: Tour-Træf afvikles efter det velkendte koncept med opkørsel til Vores Bjerg, Jagtstart fra Sault, arrangerede ture i området med mulighed for kaffepauser undervejs og pression ved hjemkomst.
Ekstra:der vil være mulighed for at køre efter en ny rekorddisciplin: 70+ Ventoux-opkørsel.

d) Spinning-arrangementafholdes ikke i 2022 

5) Indkomne forslag?
Har I gode velbegrundede forslag – eller bare forslag, fremsendes de til Ole K pr. mail i god tid før GF. De vil så komme på GF-dagsordenen, som findes på hjemmesiden. 

6) Eventuelt– hvad vi har glemt – og hvad der ellers er af begavede indlæg

7) Den Vigtigste Dagsorden
a. Lodtrækning til holddannelsen i PJ Cup 2022.
 - husk på forhånd at tage stilling til din seedning og din status som hold- eller individuel rytter.
 - du kan se din status og seedning på fremsendte bilag.
b. Uddeling af præmier til vinderne i årets Sommer Cup samt lodtrækning om trøstpræmier.
c) Tøjkøb : Prøve og køb af kamptøj - kan foretages før, efter eller i pauser under GF

 

Differentieret tilmelding PJ Cup

Regnskab

Beretning