Generalforsamling 2021

Slutreferat fra Generalforsamling 2021:

Kære alle sammen,
Tak for en god GF med rigtg fin stemning og Jens Cs dejlige lagkager som topattraktion.

Wannabe beslutningsreferat fra Genersalforsamlingen den 20/11-2021

Pkt. 1-3
Genvalg til alle poster. Beretning og regnskab blev klappet i mål.

Budget 2022 blev vedtaget med flg. ændring: Gebyret for PJ-Vinter Cup nedsættes til 100.- kr.
Så nu ser prislisten således ud: kontingent: 350.- kr – Sommer Cup: 50.-kr – PJ-Cup 100.- kr

Pkt 4a/ 7a
PJ-Cup 2022 forsøges afviklet  6/2- 27/2- 27/3- 3/4- 24/4. Med frokost på Ganløse Kro 24/4.
Den fremlagte nødplan i tilfælde af uovervindelige corona-vanskeligheder blev godkendt.

De 5 hold til PJ-Cup bestående af 1 A- og 1 C-rytter samt 2 B-ryttere blev som så:
Team A: Henrik- Finn- Tonni- Bo
Team B: Jesper- Endre- Ole K- Kim J
Team C: Ture- Mette- Otto- Niels
Team D: Thomas- Rene- Erik N2- Erik N1
Team E: Lars- Jens C- Erik S- Erik K
Individuelle ryttere: Jens F (A) og Jan R (C)

Pkt. 4b
Oplægget til Sommer-Cup blev beriget med flere gode ideer til løbsplanen.
Udover den annoncerede I tourens Dækspor blev der ytret ønske om endnu en heldagstur. Helsingør – Hallandsåsen og Tour de 4 færgeture i  Vestsjælland blev nævnt som muligheder.
Desuden efterlystes flere officielle motionsløb på løbsplanen, fx 4 styks, hvoraf man efter eget valg kan køre 2, som så giver 10DP til SommerCuppen
Konklusion: En væsentlig fornyelse af SommerCup-løbsplanen kan blive den store nyhed i 2022.

Pkt 4c
Tour-Træf 2022 afholdes - hvis det på nogen måde er muligt – i uge 28.
Endre giver meget gerne råd & vejledning om overnatningsmuligheder i Malaucene. Og også om cykeludlejning. Den endelige booking må man dog selv sørge for.
Info om byens campingplads kan også fås hos Ole K.

Pkt 7c
Kamptøj kan stadig købes hos Otto. Ønsker man at købe vinterbukser og/ eller vindveste skal man dog forudbestille hos Otto - nu eller lige om lidt.

Opklarende svar på svære spørgsmål:

1) Corona.
Vi har ikke vaccinations-tvang i klubben. Men vi opfordrer på det kratigste alle til at lade sig vaccinere. Ønsker man på trods heraf ikke at lade sig vaccinere, forpligtes man til at give meddelelse herom, så de øvrige medlemmer kan tage deres nødvendige forholdsregler.
Bonus-info: I Frankrig har man netop forlænget ordningen med Corona-pas til sommeren 2022

2) 70+rekorden
Efter GF har formanden fået mange forespørgelser om, hvem det egentlig er, der har 70+rekorden for opkørsel på Mont Ventoux.
Af ren og skær beskedenhed ønsker formanden ikke at besvare dette spørgsmål.

Dagens bemærkning: Det er godt at I cykler bedre end i synger.

Ole K 70+Ole K.

 

Bilag

Regnskab

Beretning