Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023:

Kære Alle,

Velkommen til generalforsamling lørdag 25/11 kl. 14.00 i Snebærhaven, Albertslund

 

Dagsorden for generalforsamling i Mck. Ventoux

1. Valg til bestyrelse, revisorpost og underudvalg.
* Alle bortset fra formanden modtager genvalg. Henrik meldte sig som formand, men viger gerne pladsen for andre med formandslyster

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (se bilag)

3.a Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2023. (se bilag)
3.b Budgetforslag 2024 – heru. fastsættelse af gebyrer, kontingent og priser på kamptøj.
Forslag: Kontingent: 350 kr. - PJ-Vinter Cup: 0,00 kr. - Sommer Cup 50 kr. -Tøjpriser (se bilag)

4.a) PJ Vinter Cup 2023.

Forslag: PJ-Vinter Cup gennemføres som traditionelt – men nu kun med 4 etaper:
Handicap-linjeløb(nyt) – clm – Jagtstart - Ganløse Kroetape. - Holdløb og alm. linjeløb udgår.

Forslag til Løbsdatoer:  18/2-(25/2) (3/3) - 10/3-(17/3) - 17/3-(24/3) - 14/4

Følgende ryttere er forhåndstilmeldt til PJ Cup 2024 – og skal i givet fald melde fra til Cuppen senest 20/11:
Henrik- Jesper- Lars- Thomas- Ture-Sune- Rene- Tonni- Endre- Jens C- Erik S- Ole K- Otto- EN2- Mette- Finn- Niels- Kim J- Erik K- Bo- EN1.  Individuelle ryttere: Jens F

Følgende ryttere er ikke forhåndstilmeldt – og skal i givet fald melde sig til Cuppen senest 20/11:
Erik T- Hans- Jørgen- Kim C- Per- Tom
 
4.b) Sommer Cup 2023.

Forslag: Sommer Cup afvikles efter kaffe & kage - frem & tilbage – konceptet:
Det betyder mest mulig kaffe, kage, mad og div. drikkevarer.

Etaperne bliver formodentlig de kendte eller nogle af de kendte, men hvilke?
De kendte: Roskilde Fjord Rundt, Salon Nærværs Partidskørsel, Odsherreds Bjergtour m/Café Høve Stræde, Arre Sø-turen m/ Bentes Café, VM, Tures Tour, 5 SuperSøndage samt VentouxTræf i september.
Desuden foreslås op 3 pointgivende officielle motionsløb efter den enkeltes eget valg
(5 DP pr. løb til SC-regnskabet.)
Datoerne for afvikling af Sommer Cup offentliggøres senest primo april 

5) Indkomne forslag 6) uddeling af Sommer Cup 23-præmier 7) hold-lodtrækning til PJ-Cup 2024
8) Eventuelt 9) I pauserne undervejs: Prøvning, køb og bestilling af klubtøj

 

Ole K, snart fhv. formand

 

 

* Særligt om valg af formand/ Fra beslutningsreferat fra 2022:
På GF 2022 bebudede Formand Ole K sin afgang som formand gældende fra GF 2023, og Henrik T tilbød sig som ny formand gældende fra GF 2023. Dette skal endeligt vedtages på GF 2023.
Andre med formandslyster er velkomne til at melde sig som kandidater til formandsposten
Den nuværende formand tilbyder konsulentbistand til fx afvikling af PJ-Cup, Sommer Cup og Ventoux-Træf.

 

 

Bilag

Regnskab

Beretning

Dagsorden