Referat af digital GF 2020

Afsluttende materiale fra e-mail Generalforsamling:

Valg til bestyrelsen – Alle medlemmer af bestyrelsen genvælges:
 - Formand: Ole K - Næstformand: Kim – Kasserer: Otto - It-chef: Henrik – Velfærdschef: Ole C.
 - Nyvalgt revisor: Lars
Beretning (se tidligere fremsendt bilag)
Revideret årsregnskab for 2019/2020. (se tidligere fremsendt bilag)
Budgetforslag 2020/2021 (se tidligere fremsendt bilag)
 - Kontingent: 350 kr. – PJ-Cup 2021: 0 kr. – Sommer Cup: 50 kr.

Sådan kommer sæson 2020 til at se ud – om Coronaen vil det:

30-års Jubilæum er som bekendt aflyst. Måske kan en reservefødselsdag afholdes senere.
Træning søn- tirs- og torsdage kl. 9.30 fortsætter.
Spinning-event  afholdes ikke.
Sommer Cup 2021 vil blive afholdt, som den plejer. Dog nok med et øget antal kaffebar-indslag.
Præmietagerne i Sommer Cup 2020 kan efter aftale afhente deres præmier hos Ole K fra 3/12.

PJ-Cup 2021 forventes gennemført - dog i mindre format end tidligere:
Ingen morgenkaffe og ingen Ganløse Kro.
Der planlægges 4 etaper, men måske bliver det kun til 3.
Til gengæld bliver der en lille julegave i forbindelse med PJ-Cup 2021.
Mange betalte fuld pris for deltagelse i PJ-Cup 2020, uden at få fuld valuta for pengene.
Derfor bliver prisen for deltagelse sat ned til NUL kroner.

Etapedatoer og holddannelse til PJ-Cup 2021
Datoer:
1. Holdkørsel 28/2. (Ingen reservedato)
2. Enkeltstart 14/3  (21/3)
3. Jagtstart  21/3  (28/3)
4. Linjeløb 18/4 (Ingen reservedato). Evt med kaffe & kage-afslutning.
Starttid og sted på alle etaper: Kl. 10.01 fra Risby.

Holdene:
Henrik- Rene- Endre- Finn- EN2
Jens F- Tonni- Jens C- Mette- Jan R
Jesper- Thomas- EN1- Michael- Ole K- Kim J
Ture- Lars- Otto- Erik S- Erik K- Niels
Individuel rytter: Erik T
Holdene kan ændres, hvis der indløber afbud/ tilmeldinger i løbet af vinteren.

Propositioner vil fremgå af hjemmesiden ca. 30. januar.
Her skal blot fremhæves en enkelt ny regel:
Kun holdenes 4 bedst placerede på den enkelte etape tæller med i holdkonkurrencen.

HUSK:
Tøj kan købes hos Otto. Priser kan ses i fremsendte budgetforslag. Eller på hjemmesiden.

Ole K