Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Cykleklubben Ventoux afholdt 25.11.23

Formanden Ole bød velkommen  og fremhævende enkelte punkter fra beretningen, som vedlægges her. 

Otto fremlage regnskab og budget og begge dele blev godkendt. 

Ole fremlage det indkomne forslag fra Jesper om fælles start for A og B ryttere til årets VM. Der blev stemt om forslaget. 1 stemme for og 13 imod. Forslaget derfor nedstemt. 

Jens C fremlage forslag om fælles tur Danmark rundt. Der blev drøftet forskellige muigheder for deltagelse, man kan deltage i hele løbet eller i udvalgte etaper. Jens C og Otto står for arrangementet og alle bedes melde tilbage til Jens C om evt. deltagelse. Turen forventes at blive til noget med min. 4 aktive deltagere. Det blev også efterspurgt evt. supportere f.eks. som ledsagerbiler m.m. Kontakt Jens C. hvis interessse.

Årets Ventoux træf afholdes i 3. uge af september, reserver allerede nu ugen. 

Valg til bestyrelse:
Ole takker af som Formand – tusinde tak for en formidabel indsats. Ole fortsætter i bestyrelsen som løbsansvarlig og som support for den nye formand. 

Henrik blev valgt som ny formand. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret. 

Albertslund, den 10. December 2023.
Mette Tornøe 

Referat


Beretning