Allerseneste om Finn


En af de nyindsatte skruer i Finns hofte er knækket, hvilket har betydet voldsomme smerter.
Så stakkels Finn skal gen-opereres.
Alle søm og skruer skal ud og nyt metal skal indsættes: Et søm midt i låret og en skrue igennem hofteleddet.
Vi håber, at operationen vil lykkes denne gang, så Finn igen kan komme til at vise baghjul på landevejene.
Foreløbig håber vi at se Finn til generalforsamlingen 23/11.